تماس با پرنیا هاست

ارتباط با مشتریان محترم چه در حوزه فروش و چه در زمینه ارائه خدمات پشتیبانی جزو جدا نشدنی از فعالیت های روزمره همکاران ما در واحد ارتباط با مشتریان پرنیا هاست می باشد. لذا شما سروران محترم می توانید از طریق راه های ارتباطی مختلف ، با همکاران ما در واحدهای مختلف پرنیا هاست در ارتباط باشید.