خدمات دامنه های اینترنتی (ثبت ، تمدید و انتقال)

دامنه های اینترنتی یا همان آدرس وب سایت ها ، جزو جدا نشدنی از دنیای اینترنت و سایت های اینترنتی هستند. همانطور که هر محل تجاری ، شرکت ، سازمان و نهاد دارای یک آدرس هست ، وب سایت ها نیز می باید دارای یک آدرس منحصر به فرد باشند. بنابراین از هر دامنه تنها یک مورد در تمام دنیا وجود دارد و امکان ندارد که دو نفر دامنه یکسانی در اینترنت داشته باشند.
دامنه ها از دو بخش کلی تشکیل می شوند :
  1. نام دامنه : این قسمت شامل یک سری حروف و اعداد می باشد که به نوعی تداعی کننده نام مالک وب سایت یا موضوع آن می باشد. هر چه این نام کوتاه تر و با مفهوم تر باشد ، راحت تر در ذهن مخاطبان قرار می گیرد.
  2. پسوند دامنه : پسوند دامنه بیانگر نوع وب سایت یا نوع شخصیت ، ملیت و فعالیت وب سایت می باشد. بنابراین بهتر است در زمان انتخاب دامنه ، به دقت به نوع پسوند انتخابی آن نیز فکر کنیم. به عنوان مثال هایی از انواع پسوند های دامنه های اینترنتی می توان به com , net , org , co , ws , ir , biz , info و ... اشاره کرد.
نکته بسیار مهم در مورد دامنه های اینترنتی این است که مالکلیت این دامنه ها بصورت پیش فرض یکساله و در صورت تمایل مالک آن چند ساله خواهد بود. در صورتیکه پس از اتمام این زمان مالک دامنه نسبت به تمدید آن اقدام نکند ، مالکیت آن از وی صلب شده و دامنه بصورت آزاد قابل ثبت برای همگان خواهد بود.


دامنه دلخواه خود را هم اکنون ثبت نمایید