پیوستن به پرنیا هاست

فعالیت های کاری روزمره می باید به گونه ای باشند که نه تنها وسیله ای برای امرار معاش و تأمین نیازهای مادی به حساب آیند ، بلکه بتوانند روحیه ای شاد و اشتیاقی برای پیشرفت علمی و تخصصی را نیز برای ما به همراه آورند. در این شرایط است که محیط کاری ما در هر اندازه ای که باشد ، می تواند حس بهتری را در ما برای فعالیت ایجاد نماید.
در پرنیا هاست تلاش نموده ایم تا به این اهداف توجه ویژه نموده و به موازات جدیت و سخت کوشی در کار ، محیطی آرام و مناسب را برای همکارانمان فراهم آوریم.
در پرنیا هاست ، به فراخور نیاز مشتریان و سیاست های کاری شرکت ، همواره آماده پیوستن متخصصین با تجربه و متعهد به جمع دوستانیمان هستیم. بنابراین اگر تمایل دارید به جمع ما اضافه شوید ، سوابق کاری خود را به آدرس job ارسال نمایید تا پس از بررسی آنها ، مراتب حضور شما در این مجموعه برای آشنایی های بیشتر صورت پذیرد.

جایگاه های شغلی موجود در پرنیا هاست :