پلن های نمایندگی هاست لینوکس اروپا

R10 R20 R30
( MOST POPULAR )
R40
فضای دیسک 10GB 20GB 30GB 40GB
پهنای باند ماهیانه 15GB 25GB 35GB 45GB
دامنه قابل پشتیبانی 10 20 30 40
پشتیبان گیری 1 بار در هفته 1 بار در هفته 2 بار در هفته 2 بار در هفته
نسخه PHP سرور 5.4 / 5.6 5.4 / 5.6 5.4 / 5.6 5.4 / 5.6
کنترل پنل مدیریتی DirectAdmin DirectAdmin DirectAdmin DirectAdmin
محل نگهداری سرور آلمان آلمان آلمان آلمان

هزینه سالیانه

500,000 تومان

ثبت سفارش

750,000 تومان

ثبت سفارش

1,000,000 تومان

ثبت سفارش

1,250,000 تومان

ثبت سفارش

- تحویل سرویس ها بلافاصله پس از پرداخت وجه صورت خواهد پذیرفت.
- خرید سرویس های این سایت به منزله قبول تمامی مفاد مندرج در صفحه شرایط استفاده از خدمات خواهد بود.